Drukuj stronę

Strona główna  /  O szkle  /  Szkło w architekturze  /  Właściwości akustyczne przeszkleń (dźwiękoizolacja)

Właściwości akustyczne przeszkleń (dźwiękoizolacja)

Właściwości akustyczne okien i przeszkleń można zdefiniować przy użyciu kilku parametrów, z których najczęściej stosowanym jest izolacyjność akustyczna mierzona w pasmach oktawowych o częstotliwości 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Dźwiękoizolacyjność różnych konfiguracji szklanych należy ustalić poprzez wykonanie pomiarów, a ich wyniki stanowią przewodnik określający właściwości dźwiękoizolacyjne szkła. Istnieją również jednocyfrowe współczynniki akustyczne, z których dwa najczęściej stosowane to współczynnik redukcji ważonej Rw, uwzględniający korektę dla zmiennej wrażliwości ucha ludzkiego przy różnych częstotliwościach, oraz zależny od standardowego widma akustycznego hałasu ulicznego współczynnik redukcji hałasu ulicznego RA,tr. Z powyższych współczynników utworzono obecnie jednocyfrową wielkość liczbową, która zgodnie z normą EN ISO 717-1 określa wszystkie trzy współczynniki w sposób następujący:

Rw (C;Ctr)

Gdzie Rw, zwany współczynnikiem ważonej redukcji dźwięku, uwzględnia wrażliwość ucha ludzkiego na różne częstotliwości i może być wykorzystywany do pomiaru parametrów eksploatacyjnych alternatywnych produktów.

C jest terminem przyjętym do oznaczania szumu różowego, który uwzględnia wyższe częstotliwości i jest ustalany przy pomocy równania

(Rw + C) = RA

Ctr jest terminem przyjętym do oznaczania widma akustycznego hałasu, które uwzględnia niższe częstotliwości i jest ustalane przy pomocy równania

(Rw + Ctr) = RA,tr


Aby uzyskać więcej informacji na temat izolacyjności akustycznej poszczególnych rozwiązań oraz szkieł laminowanych Guardiana o specjalnych właściwościach dźwiękoizolacyjnych, proszę zapoznać się z właściwą dokumentacją, którą można uzyskać w naszych biurach doradztwa technicznego lub od najbliższego przedstawiciela handlowego firmy Guardian.