Drukuj stronę

Strona główna  /  O szkle  /  Szkło w architekturze  /  Obciążenia przeszkleń wiatrem i śniegiem

Obciążenia przeszkleń wiatrem i  śniegiem

Obciążenia wiatrowe i śniegowe na przeszklenie uwzględnia się zazwyczaj i oblicza zgodnie z lokalnymi Normami i Przepisami w zależności od lokalizacji budynku. Dla określonych wymagań wytrzymałościowych Guardian jest w stanie ustalić minimalną grubość szkła, która powinna być zainstalowana, aby przeciwdziałać określonym obciążeniom. Obciążenia te muszą zostać uwzględnione we wczesnych fazach projektowania. Aby uzyskać pomoc dotyczącą analizy obciążeń wiatrowych i śniegowych na przeszklenie, proszę skontaktować się z przedstawicielem lub najbliższym działem technicznym Guardiana.

Ugięcie w środku szyby: istotnym czynnikiem wymagającym uwzględnienia przy doborze szkła jest jego ugięcie w środku. Jeśli jest ono zbyt duże, to może doprowadzić do wyciągnięcia krawędzi przeszklenia z ramy, zniekształcenia odbijanych obrazów i ewentualnego kontaktu szkła z wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi budynku, np. ściankami działowymi lub wewnętrznymi żaluzjami.

Szyby zespolone: skutki oddziaływania wiatru na szyby zespolone mają w większości przypadków charakter złożony i dla odpowiedniego uwzględnienia niektórych ze zmiennych wymagają przeprowadzenia komputerowej analizy obciążeń wiatrowych.

Profesjonalne projektowanie musi uwzględniać następujące zmienne:

  • Rozłożenie obciążeń inne niż 50-50
  • Kurczenie i rozszerzanie się przestrzeni międzyszybowej pod wpływem zmian temperatury, ciśnienia atmosferycznego, różnicy wysokości, itp...
  • Podparcie krawędzi szkła na wszystkich stronach lub tylko częściowe.
  • Obciążenie asymetryczne, np. szyby o różnej grubości
  • Naprężenia termiczne w szybach

Po uwzględnieniu wszystkich lub niektórych z tych zmiennych maksymalne obciążenie wiatrowe na przeszklenie może się w poszczególnych przypadkach znacznie różnić.