Drukuj stronę

Strona główna  /  O szkle  /  Szkło w architekturze  /  Wskazówki dotyczące kontroli jakości szkła

Wskazóki dotyczące kontroli jakości szkła

Przedstawione poniżej standardy jakości szkła powlekanego zostały opracowane częściowo na podstawie aktualnie obowiązującej normy europejskiej EN 1096 i mogą być traktowane jako zalecenia dotyczące oceny szkła powlekanego.

Postanowienia ogólne:

 • Standardowa odległość obserwacji szkła wynosi w przypadku szkła przeziernego co najmniej
  3 metry, a w przypadku spandreli 5 metrów. Kąt patrzenia powinien wynosić 90º względem
  jasnego jednolitego tła. Do oglądania spandreli używa się ciemnego jednolitego tła.
 • Największe znaczenie ma środkowa część oglądanej powierzchni szkła, która - patrząc
  od środka szyby - stanowi we wszystkich kierunkach 90% jej wymiarów. Pozostałą część
  uważa się za obrzeża. Obserwacja szkła nie powinna trwać dłużej niż 20 sekund.

Wady punktowe i grupy wad punktowych na szkle (widziane w transmisji):

 • Wady punktowe o wielkości 2-3 mm są dopuszczalne na szkle, jeśli nie ma ich więcej niż 1/m2.
 • Za grupę wad punktowych na szkle uważa się dwie lub więcej łatwo widocznych wad o
  wielkości do 2 mm.
 • Grupy wad punktowych w środkowej części obserwowanej powierzchni szkła nie są
  dopuszczalne, ale są dopuszczalne na obrzeżach.

Rysy na szkle (widziane w transmisji):

 • Nie są dopuszczalne rysy o długości przekraczającej 75 mm w środkowej części
  obserwowanej powierzchni szkła 

Kontrola jakości szkła: wady punktowe, rysy

Niejednorodność koloru szkła (widziana w odbiciu):

 • Odbarwienia są dopuszczalne, o ile nie stwierdzi się, że powodują one wizualnych zakłóceń. Dotyczy to odbarwień na powierzchni pojedynczej szyby lub różnic widocznych między kilkoma szybami.

Kontrola jakości szkła: odbicie i kolor

Spandrele (widziane w odbiciu):

 • Dopuszczalne jest występowanie nieznacznych różnic w kolorze i odbiciu.
 • Dopuszczalne są odpryski, których rozmiary nie przekraczają 3 mm.
 • Dopuszczalne są rysy o rozmiarze nie przekraczającym 75 mm.

Kontrola jakości szkła: spandrele