Drukuj stronę

Strona główna  /  O szkle  /  Szkło w architekturze  /  Ochrona przeciwsłoneczna

Ochrona przeciwsłoneczna

W dzisiejszej architekturze szkło jest stosowane na szeroką skalę. Domy i biura, zalane światłem, odgrywają istotną rolę w jakości naszego życia. Jednakże wysoki stopień przejrzystości szkła może prowadzić do przegrzewania się pomieszczeń latem, co jest przyczyną niekontrolowanych kosztów związanych z klimatyzacją.

Największa część energii słonecznej padająca na przeszklenie zostaje wpuszczona do wewnątrz pomieszczenia na skutek transmisji bezpośredniej. Natomiast pozostała część energii ulega odbiciu i absorpcji. Suma transmisji, odbicia oraz absorpcji zawsze jest równa 100%. Zaabsorbowana część promieniowania oddawana jest następnie w wyniku tzw. procesu wtórnego oddawania ciepła na zewnątrz i do wewnątrz. W przypadku przeszkleń, które mają nam zapewnić ochronę przeciwsłoneczną najważniejszym parametrem jest całkowita przepuszczalność energii tzw. solar factor, która jest sumą bezpośredniej transmisji energii i wtórnego oddawania ciepła do wewnątrz. Im niższy solar factor, tym lepsze właściwości przeciwsłoneczne oszklenia.

Oczywistym jest, że najbardziej efektywną metodą powodującą redukcję całkowitej transmisji energii (solar factor) jest zwiększenie bezpośredniego odbicia energii na zewnątrz. W ten sposób ograniczamy zarówno bezpośrednią transmisję energii, jak i przegrzewanie się szkła na skutek absorpcji energii.

W celu osiągnięcia odpowiedniego odbicia energii konieczne jest wykorzystanie do budowy szyby zespolonej specjalnych szkieł powlekanych o właściwościach przeciwsłonecznych.

Istotne parametry - szyby przeciwsłoneczne

Oceniając parametry przeszkleń przeciwsłonecznych przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na:

Współczynnik przenikalności cieplnej U [W/m2K]
Wartość ta charakteryzuje ilość ciepła jakie przenika w jednostce czasu (1h) przez przegrodę budowlaną o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną strefą graniczną wynoszącą 1 K. Im mniejsza wartość współczynnika przenikalności cieplnej U, tym lepsze właściwości termoizolacyjne przeszklenia.

Współczynnik przepuszczalności światła widzialnego (transmisja światła) [%]
Parametr ten określa stosunek światła przepuszczonego do wnętrza pomieszczenia do strumienia światła padającego w zakresie światła widzialnego 380 - 780 nm.

Całkowity współczynnik przenikalności energii (wartość g, solar factor) [%]
Jest to stosunek całkowitej przepuszczalności energii do padającej energii słonecznej w zakresie 300 - 2500 nm. Wartość ta podaje jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. W przypadku szyb przeciwsłonecznych chcemy, aby wartość ta była jak najniższa (niski zysk energetyczny z promieniowania słonecznego).

Parametr selektywności
Jest to stosunek współczynnika przenikalności światła (transmisji światła) do całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g). Im wyższa selektywność przeszklenia, tym korzystniejsza zależność tzn. wysoka transmisja światła i niska wartość g.

Współczynnik zacienienia b (shading coefficient)
Jest to stosunek całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g) danego przeszklenia do całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g) szyby zespolonej bez powłok funkcyjnych. Jest to parametr bardzo istotny dla obliczeń zapotrzebowania na energię chłodzenia budynku. Współczynnik zacienienia b porównuje skuteczność ochrony przeciwsłonecznej danego przeszklenia do skuteczności zwykłej szyby zespolonej niepowlekanej.