Drukuj stronę

Strona główna  /  O nas  /  Profil Firmy  /  Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Nie tylko tu i teraz, lecz również w przyszłości

Fasada aluminiowo szklana

Dogłębne zrozumienie kwestii środowiskowych związanych zarówno z produkcją szkła, jak i z jego wykorzystaniem stanowi podstawową zasadę funkcjonowania firmy GUARDIAN. Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową cała działalność firmy jest prowadzona przy pełnym poszanowaniu obowiązujących w danym miejscu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Polityka podlega procesowi ciągłej oceny, w ramach której opracowywane są procedury zmniejszające wielkość emisji i zużycia energii. Każdy pracownik odpowiada za realizowanie tej polityki oraz stosowanie jej w swojej własnej pracy, aby siągnąć poziom ochrony środowiska, którym można się poszczycić. Ogólnie zecz biorąc, filozofia GUARDIANa sprowadza się do minimalizacji odpadów rzy jednoczesnej maksymalizacji działań na rzecz zachowania równowagi ekologicznej. Wszystkie odpowiedzialne podmioty powinny troszczyć się o środowisko naturalne, a GUARDIAN ma przyjemność pełnić tu wiodącą rolę nie tylko z uwagi na swój własny interes, lecz także dla dobra przyszłych pokoleń.

Projektowanie budynków w sposób poprawiający warunki panujące w jego wnętrzu, z dbałością o ochronę środowiska naturalnego – oto cel systemu certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Lider Projektowania Efektywnego Energetycznie i Środowiskowo), opracowanego przez organizację U.S. Green Building Council.
System LEED promuje budownictwo zrównoważone, przyznając punkty za redukcję zużycia energii, poprawę jakości życia wewnątrz oraz promując holistyczne-całościowe podejście do budownictwa zrównoważonego.
W większości przypadków zgodność z zasadami systemu LEED jest dobrowolna, chociaż coraz więcej klientów z sektora publicznego i prywatnego uważa ją za obowiązkową. W każdym przypadku głęboko wierzymy, że budownictwo odpowiedzialne to coś, w co po prostu trzeba się zaangażować.
Poniższa broszura ukazuje, w jaki sposób zastosowanie wyskozaawansowanego szkła architektonicznego SunGuard ® może pomóc w uzyskaniu punktów w pięciu z siedmiu kategorii systemu LEED.

Ulotka informacyjna - Certyfikacja LEED